Barbara Baarsma

Johan van Peperzeel

Hak & Rein Vos

Keynote sprekers

Barbara Baarsma

Barbara Baarsma is per 1 januari 2019 directievoorzitter Rabobank Amsterdam. Ook zal zij de ‘specialistenbank voor de Metropoolregio Amsterdam’ opzetten en leiden waarbij Rabobank Amsterdam fungeert als knooppunt voor gespecialiseerde taken voor alle vestigingen van de Rabobank in die regio.

Van april 2016 was zij directeur Kennisontwikkeling bij de Rabobank en eindverantwoordelijk voor RaboResearch. In die hoedanigheid ontwikkelt zij de Rabobank-brede kennisagenda en de inrichting van de kennisorganisatie. Naast haar werk bij de Rabobank is Barbara Baarsma hoogleraar toegepaste economie aan de Universiteit van Amsterdam en Kroonlid bij de Sociaal Economische Raad (SER). Ook is zij lid van de Monitoringcommissie Corporate Governance.

Voor haar overstap naar de Rabobank was zij directeur van SEO Economisch Onderzoek en vervulde zij verschillende nevenfuncties. Tot aan haar overstap was zij lid van de Raad van Commissarissen van Loyalis NV, Espria en Aon Groep Nederland bv, lid van het bestuur van de Stichting Preferente Aandelen Kas Bank en lid van de Advisory Board Responsible Investment bij PGGM. Daarvoor was zij commissaris/intern toezichthouder bij Woonzorg, St. Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis, BNN, en lid van de audit committee van FNV Bondgenoten.

Zij is regelmatig gevraagd om in commissies mee te denken over beleidsproblemen voor ministers. Zo was zij voorzitter van de door minister Schippers ingestelde commissie Macrobeheersinstrument in de medisch specialistische zorg en was dat eerder van de door minister Klink ingestelde commissie Verticale integratie in de zorg. Ook was zij lid van de visitatiecommissie Landelijke Publieke Omroep, van de Commissie Structuur Nederlandse banken, en van de Commissie Dienstverlening aan huis.

Meer informatie op Wikipedia.

Johan van Peperzeel

Johan van Peperzeel, directeur van Van Peperzeel BV, is in vrijwel de gehele recyclingsector een bekende en gewaardeerde persoonlijkheid. Naast ondernemer in de metaalrecycling, ex-voorzitter van de MRF en commissielid bij de NEN ook een internationaal expert en innovator op het terrein van veilige en optimale inzameling en verwerking/recycling van batterijen en accu’s. Dat is allemaal niet onopgemerkt gebleven, met onder meer als gevolg zijn recente benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Meer informatie op www.peperzeel.nl.Multicopy GO! Kinderopvang Farm Dairy Citymarketing Lelystad Ansul Batavialand RIS Rubber Binnema Groep Prevermo LOKO Coloriet

© 2018 ZINergie Flevoland / Ontwerp en realisatie LOKO.

Website powered by
LOKOCMS

© Zinergie Flevoland